‘Visiegestuurd leidinggeven’

Gastcollege ‘Visiegestuurd leidinggeven’.

Duurzame schoolontwikkeling is slechts mogelijk als de mensen in de school samen iets creëren dat ze moeite waard vinden, de collectieve ambitie (Weggeman, 2015).

Visiegestuurd leidinggeven geeft richting, verbindt mensen en helpt bij het prioriteiten stellen. De essentie van ’t leidinggeven ligt naast het leiderschap en de voorbeeldrol ook in de sturing van mentale processen in de school. Onderwijsprofessionals blijken meer bereid tot leren (van en met elkaar) en de vernieuwing van het eigen onderwijs als de schoolleiding hen daadwerkelijk betrekt bij het formuleren en uitwerken van een visie op het onderwijs.

Een hulpmiddel bij de gezamenlijke uitwerking van de visie naar concrete en in tijd haalbare doelen, is de Vision Deployment Matrix van Daniël Kim.

 
 

Daarnaast is het Schoolwaardenkompas een passend instrument om minder meetbare normen van ‘goed’ onderwijs individueel en op teamniveau inzichtelijk te maken. Invullen kan via  vragenlijst Schoolwaardenkompas.