Wat is er nodig om de zeggenschap over uw professionele ontwikkeling te verbeteren?

Ook ik zou graag zien dat de randvoorwaarden voor professionalisering beter geregeld worden. De middelen voor professionalisering dienen ingezet te worden daar waar ze voor bestemd zijn. De prestatiebox biedt momenteel schoolbesturen de ruimte, de professionaliseringsgelden ook op andere wijze dan voor professionalisering te besteden. Dit moet anders geregeld worden. Wanneer deze randvoorwaarden geschapen zijn kan gewerkt worden aan de daadwerkelijke professionalisering. De schoolleiding heeft hierin een inspirerende en initiërende rol. Deze bal moet opgepakt worden door de docent zelf. Laat zijn/haar eigen persoonlijke ontwikkeling hierin leidend zijn. Als basis hiervoor kan zijn of haar POP / bekwaamheidsdossier dienen. Het lerarenregister kan vervolgens een goede aanvullende rol spelen.

Angèle van der Star
Master in Educational Leadership

Bron: AOb.nl