Samenwerken op de werkvloer, een kwestie van doen?

Dat er nog een wereld te winnen is op het gebied van samenwerken op de werkvloer in het belang van het kind, voelen we allemaal. Is het daarmee een kwestie van gewoon doen of ligt het iets complexer?

Groeiend aantal samenwerkende organisaties onderwijs-kinderopvang

Dat er een noodzaak is aan samenwerken op de werkvloer blijkt ook uit het gestaag groeiend aantal brede scholen, (integrale) kindcentra, vensterscholen en andere vormen van samenwerkende scholen. Van 1.600 brede scholen in 2011 naar 2.000 in 2014. Dit op een totaal aantal van 6.549 scholen (Dekker, 2014). We zien daarnaast ook steeds meer kleinere stadsscholen en plattelandsscholen die een intensievere samenwerking met kinderopvang aan gaan. Het kan gezien worden als een netwerkorganisaties of een vorm van een multidisciplinaire team.

Samenwerken vanzelfsprekend?

Toch gaat dit samenwerken op de werkvloer niet even vanzelfsprekend. Dit is een reden waarom er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan zijn om te kijken waar men tegen aanloopt, wat wel werkt (en waarom), wat kan beter en anders moet.

In het Oberonrapport (2016) wordt beschreven dat medewerkers van scholen en kinderopvangorganisaties de diverse belemmeringen in de samenwerking vooral ervaren in ‘de werelden van verschil’, ‘wet- en regelgeving’, ‘geld’, ‘huisvesting’ en ‘tijd’. Ook de bestuurders in kinderopvang en het onderwijs herkennen deze genoemde knelpunten.

Wanneer we deze knelpunten kritisch beschouwen lijken de laatste vier, ‘wet- en regelgeving’, ‘geld’, ‘huisvesting’ en ‘tijd’, meer randvoorwaardelijk te zijn. De eerste belemmering, ‘de werelden van verschil’ zit vooral op het aspect cultuur: ‘het elkaar letterlijk leren kennen en ontmoeten’. Het suggereert daarmee dat het een kwestie zou zijn van gewoon doen. Als we spreken van ‘binnen of buiten’ de cirkel van de eigen beïnvloeding, valt deze meer daar binnen (Covey, 2010). De invloed van de vier randvoorwaardelijke aspecten hebben echter ook invloed op het daadwerkelijk ‘ontmoeten’ van elkaar.

Meer lezen ->  ‘Samenwerken op de werkvloer.’ Artikel KindVak Magazine april 17