Interdisciplinair samenwerken om kinderen maximaal tot bloei te laten komen

Externe maatschappelijke ontwikkelingen als het lerarentekort, teruglopende leerlingaantallen, verhoogde werkdruk, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet, laten het belang van anders organiseren goed zien. Het is in het belang van de professional en de leerling, dat allen nu echt de handen ineen slaan. Weer praten over hoe we gezamenlijk het verschil kunnen maken voor de leerling.

Nog te vaak komen er in scholen, jeugd(gezondheids)zorginstellingen en kinderopvanglocaties geluiden naar boven die duiden op ruis in de communicatie met genoemde professionele samenwerkings- en ketenpartners. Op de grensgebieden van samenwerking benoemt men dat er onduidelijkheden zijn. Professionals en ook ouders ervaren het als onrust en ruis, vooral in de communicatie, in de pedagogisch doorgaande lijn en zorg rondom de leerling.

In deze workshop gaan we aan de slag met de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Dit op basis van het STAR-model voor interdisciplinair samenwerken. We starten met de volgende vragen bekeken vanuit uw school of organisatie:

  • Wie zijn onze samenwerkingspartners?

  • Waarom zouden we samenwerken?

  • Hoe kunnen we dat vorm geven?

  • Wat zijn stappen die we kunnen maken, passend bij onze visie en huidige situatie?

Vanuit zicht op de eigen samenwerking en wensen daarin, bent u in staat om in dialoog te gaan waarbij de optimale ontwikkelkansen van kinderen centraal staan. De basis voor interdisciplinair samenwerken is vooral een kwestie van luisteren en willen leren van elkaars expertise. Dat is interdisciplinair samenwerken, over het schoolhek heen.

De praatkaarten op basis van Het STAR-model interdisciplinair samenwerken zijn een praktisch hulpmiddel om deze dialoog in uw school of organisatie te ondersteunen. Lees meer over de mogelijkheden van een op locatie verzorgde workshop - dialoogsessie . Uiteraard inclusief het boek 'Over het schoolhek heen'

Een offerte op maat (groepen tot maximaal 20 personen) kunt u aanvragen via info@onderwijspassie.nl

 Alleen het boek bestellen kan ook via deze link.

Lees ook de publicatie -> Interdisciplinair Samenwerken CNV mei 2016 Direct_nr 3

 Wat is eigenlijk het verschil tussen multi- en interdisciplinaire samenwerken?

In een multidisciplinair team wordt er professioneel samengewerkt, ieder vanuit het eigen vakgebied. De samenwerking is dus gericht op het inbrengen van eigen expertise en vaardigheden vanuit de eigen doelstellingen. Het is een parallelle samenwerking waarbij de autonomie van iedere discipline behouden blijft. Tussen de verschillende disciplines kan in zo’n multidisciplinair team sprake zijn van een ‘gevoeld’ verschil in status.

In een interdisciplinair team wordt er samengewerkt door de verschillende disciplines  vanuit een gezamenlijk geformuleerd doel. Daarbij is er is sprake van een gemeenschappelijke taal welke toegankelijk en begrijpelijk is voor alle betrokkenen. De kwaliteiten en perspectieven van de ander worden als complementair en waardevol gezien. De betrokken professionals leveren als het ware een stukje van hun autonomie (en soms status) in (Buntinx & Bijwaard, 2004). Een multidisciplinaire team kan zichzelf volgens Veyt (2014), verheffen tot een interdisciplinair team wanneer er via intercollegiaal overleg naar gezamenlijke doelstellingen wordt gewerkt. Het vereist daarbij inzicht in de deskundigheid van de andere disciplines en de bereidheid, de eigen werkzaamheden ter discussie te laten stellen.

boek kaft.jpg