Interdisciplinair samenwerken om kinderen maximaal tot bloei te laten komen

Weer praten over hoe we gezamenlijk het verschil kunnen maken voor het kind. Nog te vaak komen er in school geluiden naar boven die duiden op ruis in de communicatie met de professionele samenwerkingspartners van een school: de kinderopvang, voorschoolse instellingen en andere belanghebbenden. Op de grensgebieden van samenwerking benoemen kinderen, ouders en ook leerkrachten, schoolleiders en pedagogisch medewerkers dat er onduidelijkheden zijn. Men ervaart het als onrust en ruis, vooral in de communicatie alsook in de pedagogisch doorgaande lijn.

Meer lezen? Bestel dan het boek ‘Over het schoolhek heen’. Publicatie begin maart 2019, uitgeverij PICA. Bestellen  kan via deze link.

Bron: © CNVO Direct Schoolleiders mei 2016 Tekst Angèle van der Star

Lees ook de hele publicatie -> Interdisciplinair Samenwerken CNV mei 2016 Direct_nr 3

 

Wat is eigenlijk het verschil tussen multi- en interdisciplinaire samenwerken?

In een multidisciplinair team wordt er professioneel samengewerkt, ieder vanuit het eigen vakgebied. De samenwerking is dus gericht op het inbrengen van eigen expertise en vaardigheden vanuit de eigen doelstellingen. Het is een parallelle samenwerking waarbij de autonomie van iedere discipline behouden blijft. Tussen de verschillende disciplines kan in zo’n multidisciplinair team sprake zijn van een ‘gevoeld’ verschil in status.

In een interdisciplinair team wordt er samengewerkt door de verschillende disciplines  vanuit een gezamenlijk geformuleerd doel. Daarbij is er is sprake van een gemeenschappelijke taal welke toegankelijk en begrijpelijk is voor alle betrokkenen. De kwaliteiten en perspectieven van de ander worden als complementair en waardevol gezien. De betrokken professionals leveren als het ware een stukje van hun autonomie (en soms status) in (Buntinx & Bijwaard, 2004). Een multidisciplinaire team kan zichzelf volgens Veyt (2014), verheffen tot een interdisciplinair team wanneer er via intercollegiaal overleg naar gezamenlijke doelstellingen wordt gewerkt. Het vereist daarbij inzicht in de deskundigheid van de andere disciplines en de bereidheid, de eigen werkzaamheden ter discussie te laten stellen.

Geciteerde werken

Buntinx, W., & Bijwaard, M. (2004). Professionaliteit in de zorg voor mensen met functiebeperkingen. Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland .

Veyt, A. (2014). Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn. Antwerpen: Garant Uitgevers.