Training ‘lesbezoek’

Training ‘lesbezoek’ en de stap naar collegiale visitatie.

Leren van en met elkaar door ‘lesbezoek’ en de stap naar collegiale visitatie. In een cultuur van leren van en met elkaar in een school, past collegiale visitatie en lesbezoeken. Vragen die hierbij kunnen spelen zijn ‘wat is onze weg naar collegiale visitatie’. Is het een kwestie van doen of zijn vaardigheden die hierop aansluiten en de gewenste cultuur in de school rand voorwaardelijk?

Aanbod: In deze (op maat) training / begeleiding doorlopen we deze stappen gezamenlijk. De volgende aspecten staan centraal:

  • De observatietechniek;

  • Het invullen van de gehanteerde kijkwijzer;

  • De gesprekstechniek/feedback voor het nagesprek;

  • De vervolgstappen met de geobserveerde en het stellen van doelen;

  • Wat is er nog nodig om de stap naar collegiale visitatie te maken?

De kijkwijzer kan aangeleverd worden door de school om zo aan te sluiten op de school specifieke gesprekkencyclus of een door mij gehanteerde. Indien gewenst heb ik de beschikking over een kijkwijzer ‘Engels’ voor TTO onderwijs (Twee Talig Onderwijs).

Doelgroep: Directeuren, rectoren, teamleiders, bouwcoördinatoren en intern begeleiders om de eigen vaardigheden bij lesbezoek te ontwikkelen en/of te optimaliseren.

Opzet traject:

  1. Voorbereidingsbijeenkomst met  betrokkenen: bespreken van doel, gebruik kijkwijzer, nabespreking met feedback en vervolgstappen;

  2. Het afleggen van gezamenlijke lesbezoeken;

  3. Tussentijdse evaluatie;

  4. Vervolg afleggen van gezamenlijke lesbezoeken;

  5. Eindevaluatie en de stap naar collegiale visitatie.

Tijdpad: in overleg.