Betrokkenheid vergroten aan de bar

Betrokkenheid vergroten aan de bar

Meer ouderbetrokkenheid, minister Marja van Bijsterveldt blies vorig najaar nieuw leven in het onderwerp. Ze moet niet gek opkijken als menig basisschool gehoor geeft aan haar oproep door te starten met een inpandig oudercafé.

Een ruimte van en voor ouders in elke school. Dat is dé tip van Hans Christiaanse, initiatiefnemer van Cedin Steunpunt Ouderbetrokkenheid. Hij spreekt over de ‘ouderkamer’. Samen met Angèle van der Star, Lid Sectorbestuur PO van de AOb, organiseert hij op 14 november in Utrecht de conferentie ‘Ouders, het verborgen kapitaal van de school’.

“Het oudercafé moet een plek zijn in de school waar je gemakkelijk informeel contact kunt leggen en onderhouden. Als je elkaar beter kent, gaan later de eventuele moeilijke gesprekken gemakkelijker”, weet Van der Star, tevens  schoolleider in het Groningse Zuidwolde.

Van Bijsterveldt agendeerde het onderwerp omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen beter gedijen als ouders en leerkrachten gezamenlijk optrekken. Betrokkenheid is dan niet af en toe een vrijwilligersklusje op school. Het gaat vooral over de school als leefgemeenschap, over opvoedondersteuning of over hoe thuis aan de eettafel over de juf wordt gesproken. “Kinderen zijn tot op het bot loyaal. Dus als het thuis gaat over die ‘rotjuf’, dan kan het kind een loyaliteitsprobleem krijgen tussen ouders en juf. Daar schiet niemand wat mee op”, zegt Christiaanse. Ouders en de professionals moeten dus meer als partners optreden. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Nog te vaak zien leerkrachten ouders als die lastige lui achter het hek, zegt Christiaanse.

 

Bemoeienis

Dat partnerschap van belang is, vinden zowel hij als Van der Star. Over hoe dat partnerschap er precies uit moet zien, verschillen de meningen wel. Van der Star: “Van de onderwijsinhoudelijke kant moeten ze afblijven. Dat is voor de professionals die er voor hebben doorgeleerd.” Van Christiaanse mogen ouders zich ook met de onderwijsinhoud bemoeien. Graag zelfs. “Ouders willen dat graag, maar weten niet hoe en zijn daar onzeker over. De scholen kunnen handvaten bieden om ouders te laten uitgroeien tot pedagogische en didactische partners.”

Christiaanse was al langer met het onderwerp bezig. Hij is verheugd met de ministeriële steun. Het komend najaar zal het in vele zaaltjes, podia en media over ouderbetrokkenheid gaan, voorspelt hij. “Het onderwerp leeft sterk onder onze achterban”, zegt ook Van der Star. “Vandaar dat de AOb mee organiseert.” Christiaanse schets ook het grotere plaatje achter het vergroten van de ouderbetrokkenheid. In de maatschappij is de afgelopen decennia veel werk en verantwoordelijkheid uitbesteed aan professionals. Het idee dat we er samen voor staan is daardoor naar de achtergrond verdwenen. Maar die profs kunnen niet zonder de steun van de ouders en andersom. Bovendien is alles professionaliseren onbetaalbaar. “Dus haal die ouders naar binnen en betrek ze overal bij. Veel ouders hebben ook doorgeleerd of oefenen een mooi vak uit. Daar kun je met elkaar meer van profiteren.

Voor het originele artikel, klik op de volgende link: Ouderbetrokkenheid

Bron: © 2012 het Onderwijsblad nr. 13, 8 september 2012  Auteur: Moerman.”