Samenwerken op de werkvloer!

Nut, noodzaak & meerwaarde van interdisciplinair samenwerken: delen van tops en tips voor morgen!

12e jaarcongres De Brede school – 11 april 2017 – deelsessie 4

Samenwerken op de werkvloer doet er toe! In deze interactieve sessie, over interdisciplinair samenwerken in een brede school / (integraal) kindcentrum, bespreken we wie onze verschillende stakeholders in de samenwerking zijn. We gaan dieper in op: “Waarom doet samenwerken ertoe? Wat is de meerwaarde en noodzaak van samenwerken op de werkvloer door professionals in de kinderopvang en het onderwijs: voor het kind, de ouders alsook voor onszelf? En ook.. waar lopen we tegen aan?”.

Het Oberon onderzoek (Kieft, Grinten van der, & Geus de, 2016) toont aan dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten ‘de werelden van verschil’ als knelpunt nummer 1 in de samenwerking benoemen. Het daadwerkelijke gesprek met elkaar aangaan, samen de diepte in, is de basis voor samenwerken.

Tijdens deze sessie is er is ruimte om met elkaar de dialoog aan te gaan, te leren van en met elkaar Het delen van tops en tips in de samenwerking. “Wat zijn jouw energievreters en wat kun je zelf anders doen in de samenwerking?”.

Na afloop van deze sessie ga je met meer energie naar huis om zo de samenwerking in de eigen organisatie morgen een klein stapje beter vorm te geven! Werkvorm: inleiding, dialoog met werkvormen (placemats in kleine groepjes). Tot slot een gezamenlijke terugkoppeling/afronding. 

Angèle van der Star is directeur van Vensterschool obs de Feniks te Groningen. De afgelopen jaren heeft zij zich verdiept in de samenwerking van de professionals rondom het kind vanuit de ‘whole child approach’ gedachte. Op basis van tweejarig onderzoek heeft zij het evidence informed ‘STAR-model Interdisciplinair Samenwerken’ (2015) ontwikkeld. Dit model heeft zij via ‘Lean start-go’ uitgewerkt in een tool (praatkaart) om de dialoog over de samenwerking aan te gaan. Een blauwdruk voor samenwerken in het onderwijs met kinderopvang is er niet: de vorm en gewenste intensiteit van samenwerken is voor iedere organisatie verschillend. Het STAR-model biedt een handvat voor een gestructureerde dialoog op basis van vijf thema’s. Waar sta je in de samenwerking en waar wil je als organisatie naar toe? Welke visie heb en deel je op samenwerken, wat zijn je doelen en welke stappen wil je dan maken? Wat zijn de sterke kanten van je organisatie in samenwerken en wat de knelpunten. Ook de organisatiecultuur, het door medewerkers benoemde grootste knelpunt in de daadwerkelijke samenwerking (Kieft, Grinten van der, & Geus de, 2016), is één van de thema’s van het STAR-model.

Het boek ‘Voortvarend samenwerken in ’t onderwijs ….. en waarom interdisciplinair samenwerken ertoe doet’ borduurt hierop voort. Het portretteert daarnaast de stakeholders in onze samenwerking. Publicatie door uitgeverij PICA wordt dit jaar verwacht.

Angèle is tevens lid van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang 2016-2017 en projectleider van de ‘O2G2 bovenschoolse onderzoeksagenda 2016-2019’.


Bron: Kieft, M., Grinten van der, M., & Geus de, W. (2016). Samenwerking in beeld. Utrecht: Oberon.