Executive coaching, schoolleiders

Heeft u, kent u of bent u een (startend) schoolleider? Gun uzelf of uw schoolleider een coach. Vanuit mijn eigen professionele ontwikkeling als schoolleider heb ik mogen ervaren hoe fijn het is een coach te hebben. Deze ervaring wil ik graag ook anderen bieden. Er zijn immers zoveel zaken waar een startend (en ervaren) schoolleider tegen aanloopt. Juist dan heeft u (of uw schoolleider) iemand nodig die vanuit een helikopterview meekijkt.

Bron afbeelding: Scott Keller and Colin Price

Bron afbeelding: Scott Keller and Colin Price

Een voorbeeld van Executive coaching: Een zinvolle verandering aangestuurd in de school loopt niet zoals u voor ogen had? Coaching m.b.v. ‘the influence model’ van ‘Scott Keller and Colin Price’, biedt inzicht in waar het aan schort. Zo krijgt u of uw schoolleider, van uit inzicht, een handvat waar gericht aan gewerkt kan worden om de gewenste verandering vorm te geven.

Uiteraard ben ik als geregistreerd schoolleider en opgeleid coach ook aangesloten bij NOBCO en de Vaksectie Executive Coaching. Om inzicht te krijgen in de voortgang van het coachtraject kan ik dan ook, indien u dat wenst, gebruik maken van de landelijke  coachingsmonitor. Dit levert tevens een visuele eindrapportage van de behaalde resultaten. Video coachingsmonitor. Het hoeft natuurlijk niet.

Bron afbeelding: coachingsmonitor.nl

Bron afbeelding: coachingsmonitor.nl

Het coachtraject neemt een periode van drie maanden in beslag op basis van 4 coachingsuren in de week.

  • Om de week face-to-face’ coaching van 4 uur.

  • Om de week 4 uur coaching aansluitend bij de behoefte: telefonisch overleg, e-mail contact, meelezen in documenten vanuit een specifieke vraag.

Kosten Uurtarief coaching is € 117,50. Dit is exclusief btw en reiskosten van € 0,19 per km. Binnen de stad Groningen worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Andere opties: https://onderwijspassie.nl/coaching

nobco-logo-voor-website-150x150.png