Werkervaring

Directeur Onderwijs

2018-2019 Interim directeur Montessorischool Dukenburg, te Nijmegen.
2016-2017 Directeur Obs de Feniks, Vensterschool Groningen stad.
2011-2016 Directeur Samenwerkingsschool ’t Groenland, fusieschool te Zuidwolde.
2010-2011 Directeur Obs De Wilster, dorpsschool te Middelstum.
2008-2010 Directeur CBS 'De Wegwijzer, dorpsschool te Kollumerpomp.

Expertcoach: directiecoach - teamcoach

2014-heden Directeuren & managers, tevens Management Drives profielafname
2013-2014 Noorderkwartier Christelijk Primair Onderwijs:

  • CBS Wicher Zitsema

  • CBS de Vore

2013-2014 Scholengroep OPRON: Obs de Musselhorst
2013-2014 VGPONN: GBS De Horizon
2012-2014 Zaan Primair :

  • Obs de Gouw

  • Obs Wibaut

  • Obs Noorderven

  • Obs Kogerveld,

  • Obs De Zoeker

  • Obs Over de brug

  • Obs Hannie Schaft

2012-2013 ROC Amsterdam: VMBO Westburg College

Bestuur / advies 

2017-heden Bestuur Lions Quest, secretaris MD110
2017-2019 Zonevoorzitter 2a Lions 110BN
2017-heden EVC assessor HBO Pedagogiek en Jeugdzorg – Lid Werkveldberoepencommissie Bachelor Pedagogiek
2016-2019 Bestuur Lions Groningen Groote Griet
2016-heden Lid Adviesraad Bureau Kwaliteit Kinderopvang
2015-heden Bestuur Schoolleidersregister PO
2015-2019 Districtscommissaris 110BN Lions Young Ambassador
2014-heden Adviesraad Stichting LeerKRACHT
2009-heden Kaderfuncties Algemene Onderwijsbond
2017 Selectiecommissie Curriculum.nu ontwikkelteam Engels moderne talen
2016-2017 Lid van de ‘Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang’
2014-2017 Lid Adviesraad Vervangingsfonds & Participatiefonds
2011-2014 Functiemix ambassadeur Min OCW

Projectleider

2016-2017 Projectleider Wetenschappelijke Onderzoeksagenda: Openbaar Onderwijs Groningen 25 PO-VO scholen
2016-2017:Lid Kernteam Onderwijs werkplaats Groningen, RUG/GION, Hanzehogeschool Groningen en Openbaar
Onderwijs Groningen
2015-2016 Projectleider kwaliteitsystematiek & LEAN-startup met Cedin.
2011-2011 Projectleider opstartfase van 2 scholen Kind centrum OPwierde.

Gastdocent of workshopleider

2018 AVS: gastspreker Leergang interim management
2018 Windesheim: gastcolleges Schoolleidersopleiding II
2017 Windesheim: gastcolleges Schoolleidersopleiding I en II
2017 Congres Windesheim schoolleiders
2017 Congres VTOI 'Waardegericht toezicht'
2017 Brede school congres
2017 2017 Lerarencongres
2016 Congres HRM&Onderwijs
2016 Congres Jeugd in Onderzoek
2016 Wetenschapscongres Kinderopvang
2015 AVS congres Stichting leerKRACHT
2014 Congres Startende leraren AOb Noord