Werkervaring

(Interim) directeur onderwijs

2019-heden Interim directeur montessorischool De Wildzang, Lelystad. 2019-heden Interim directeur montessorischool Cascade, Almere. 2018-2019 Interim directeur Montessorischool Dukenburg, te Nijmegen.
2016-2017 Directeur Obs de Feniks, Vensterschool Groningen stad.
2011-2016 Directeur Samenwerkingsschool ’t Groenland, fusieschool te Zuidwolde.
2010-2011 Directeur Obs De Wilster, dorpsschool te Middelstum.
2008-2010 Directeur CBS 'De Wegwijzer, dorpsschool te Kollumerpomp.

Consultancy & coaching: directie en teams

2014-heden Directeuren & managers, tevens Management Drives profielafname
2013-2014 Noorderkwartier Christelijk Primair Onderwijs: CBS Wicher Zitsema & CBS de Vore 2013-2014 Scholengroep OPRON: Obs de Musselhorst
2013-2014 VGPONN: GBS De Horizon
2013-2014 Zaan Primair: Obs Kogerveld, Obs De Zoeker, Obs Over de brug Obs Hannie Schaft 2012-2014 Zaan Primair: Obs de Gouw, Obs Wibaut, Obs Noorderven 2012-2013 ROC Amsterdam: VMBO Westburg College

Bestuur & adviesraad 

2019-heden 2e Vice Districtsgouverneur 110BN Lions
2017-heden EVC assessor HBO Pedagogiek en Jeugdzorg – Lid Werkveldberoepencommissie Bachelor Pedagogiek
2016-heden Lid Adviesraad Bureau Kwaliteit Kinderopvang
2015-heden Bestuurslid Schoolleidersregister PO
2017-2019 Bestuur Lions Quest, secretaris MD110
2017-2019 Zonevoorzitter 2a Lions 110BN 2015-2019 Districtscommissaris 110BN Lions Young Ambassador
2016-2019 Bestuur Lions Groningen Groote Griet 2014-2019 Adviesraad Stichting LeerKRACHT
2009-2017 Kaderfuncties Algemene Onderwijsbond
2017 Selectiecommissie Curriculum.nu ontwikkelteam Engels moderne talen
2016-2017 Lid van de ‘Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang’
2014-2017 Lid Adviesraad Vervangingsfonds & Participatiefonds
2011-2014 Functiemix ambassadeur Min OCW

Projectleider

2016-2017 Projectleider Wetenschappelijke Onderzoeksagenda: O2G2 met 25 PO-VO scholen
2016-2017:Lid Kernteam Onderwijs werkplaats Groningen, RUG/GION, Hanzehogeschool Groningen en O2G2
2015-2016 Projectleider kwaliteitsystematiek & LEAN-startup met Cedin.
2011-2011 Projectleider opstartfase van 2 scholen Kind centrum OPwierde.

Gastdocent of workshopleider

2018 AVS: gastspreker Leergang interim management
2018 Windesheim: gastcolleges Schoolleidersopleiding II
2017 Windesheim: gastcolleges Schoolleidersopleiding I en II
2017 Congres Windesheim schoolleiders
2017 Congres VTOI 'Waardegericht toezicht'
2017 Brede school congres
2017 Lerarencongres
2016 Congres HRM&Onderwijs
2016 Congres Jeugd in Onderzoek
2016 Wetenschapscongres Kinderopvang
2015 AVS congres Stichting leerKRACHT
2014 Congres Startende leraren AOb Noord