Directiegroep moet gaan wervelen

DGPO 20 dec. 2014

Naast de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS, 5000 leden) bestaat er nog  een klein maar krachtig ‘bondje’, dat zich richt op dezelfde doelgroep. De Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO), waar sinds begin dit schooljaar een ‘frisse wind’ waait.
“De DGPO is de afgelopen jaren gehalveerd in ledenaantal. Zonde, want het is juist zo  belangrijk om binnen de AOb ook de belangen van de schoolleiders en directeuren mee te wegen”, zegt de dit jaar aangetreden voorzitter Angèle van der Star. “Dat werkt  beter dan al die belangengroepen die eerst in eigen huis van alles bedenken. En er daarna achter komen dat een voorstel voor andere belanghebbenden in een school moeilijk werkbaar is”, meent de strijdbaar klinkende Van der Star. “Alleen opkomen voor het eigen belang en wijzen naar een ander die de schuld heeft – die tijd is voorbij.  We moeten kijken hoe we het samen het beste kunnen regelen vanuit het belang van de kinderen. Alleen zo kunnen we nog verder komen met elkaar. Onderwijs maken we samen.”
Maar terwijl de bond groeit, zag de DGPO in de afgelopen jaren het ledental teruglopen tot ruim achthonderd. “Dat heeft zeker niet gelegen aan de resultaten die het vorige bestuur boekte voor schoolleiders. De cao primair onderwijs bevat sinds vorig jaar bijvoorbeeld voor het eerst een jaarlijkse vergoeding van 2000 euro voor de bijscholing van schoolleiders. Deze vergoeding is goeddeels de verdienste van het vorige bestuur”, zegt Van der Star, al vele jaren actief binnen de AOb en schoolleider op de Venhuisschool in Zuidwolde.

Eenzaam bestaan
Dat het ledental toch terugliep komt volgens Van der Star door de geringe zichtbaarheid. Het vorige bestuur ‘deed zijn vele goede werken in stilte’. “Ze realiseerden zich niet dat ze moeten laten zien waar ze mee bezig zijn. Dat gaan we voortaan anders doen. Daarom ben ik tot voorzitter gekozen; overal waar ik kom weten de aanwezigen dat ik er ook was. Dat gaat vanzelf”, lacht de geboren en ‘vlot gebekte Oeteldonkse’, die wel eens ‘een eigenzinnig en fris windje’ zal laten waaien.
Wat zijn de plannen? De voorlaatste nieuwsbrief verscheen in 2006. Begin dit schooljaar startte de DGPO weer met de digitale brief, die voortaan minstens vier keer per jaar zal rondgaan. Ook komen er speciale rayonbijeenkomsten. Tevens komt er bij de sectorraad primair onderwijs meer ruimte voor de huidige klankbordgroepen van schoolleiders. Van der Star wil dat ‘klankborden’ ook digitaliseren. Nu gaat dat vooral via het e-mailbestand van de DGPO. “Maar we hebben ook een LinkedIn-groep. Die heeft nu nog maar veertig leden. Niettemin zie ik fantastische mogelijkheden om via sociale media met elkaar in gesprek te raken en te blijven.” Praten met soortgenoten, daar hebben schoolleiders behoefte aan. Want het is vaak een eenzaam bestaan. De kop-van-jut tussen schoolbestuur en team. “Maar het zijn ook gewoon werknemers waar de AOb wat meer voor zou kunnen doen. We zouden een AOb schoolleiderscoach in het leven kunnen roepen. Ja, dat lijkt me een mooie baan voor later”, lacht Van der Star, die nu één dag per week aan de DGPO kan beste den. “Dat is natuurlijk te weinig om ook nog kortdurende coachingstrajecten in het land te gaan doen.

 

Bron: © AOb blad 20 december 2014 Tekst Ad Moerman Beeld Jan Anninga