Management & consultancy

Het is herkenbaar voor ieder schoolbestuur. Door overmacht of een andere reden bent u op zoek naar een tijdelijke ondersteuning van uw bestuur of een directeur voor uw school. Deze expertise heb ik in huis in de vorm van advisering over het verhogen van de onderwijskwaliteit, een tijdelijke versterking op het gebied van ‘zeer zwak trajecten’, opdracht voor verandering (teamcultuur,  visie, onderwijsdidactiek versterken, efficiënter werken), het ondersteunen van de zittende directie vanuit een coachende rol (PO en VO) en/of het creëren van rust na een turbulente periode. Ook voor gerichte lesobservaties / lesbezoekenmet feedbackgesprekken kunt u me benaderen. Wat mij mogelijk anders maakt dan andere interimmers is dat ik diepgeworteld en oprecht aandacht heb voor de mensen in mijn team afgezet tegen de belangen van de bestuurlijke organisatie en de school.

Ervaring heb ik opgedaan op diverse scholen (stedelijk en provinciaal) (bijzonder en openbaar onderwijs) en met de verschillende facetten van het onderwijs. Resultaat- en mensgericht werken vormen het fundament voor mijn werkzaamheden. Neemt u gerust eens contact op, om geheel vrijblijvend, in een gesprek af te tasten wat mogelijkheden zijn in wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen.

U kunt mij als ook bestuurder rechtstreeks benaderen, zonder tussenkomst van een interim bureau. Ik werk samen met een zeer ervaren collega als sparringspartner en schaduwmanager voor de nodige kwaliteitsversterking van de opdracht. Dit zit inbegrepen bij de interimfee. Aan u worden hiervoor geen extra kosten doorberekend. Mijn Curriculum Vitae kunt u bij me opvragen,  zie mijn contactgegevens.                                                         

Uitgangspunten                                                                                           

  1. Aandacht voor de ‘opdracht’ vanuit de context van de school en meedenkend in wat recht doet aan de bestuurlijke organisatie: gezamenlijke formulering van de probleemstelling;

  2. Hoog werk- & denk niveau en schaduwmanagement;

  3. Marktconforme condities: goede prijs-kwaliteit;

  4. Hanteert indien gewenst, gerenommeerde analyse instrumenten (o.a. team-cultuurscan, team-kwaliteitsscan, INK-managementscan), aangereikt door de Algemene Vereniging van  Schoolleiders;

  5. Mens- en resultaatgerichte uitvoering: inclusief een plan van aanpak, (tussentijdse) evaluatie-momenten en na afronden de mogelijkheid voor back-up.

Lees meer over mijn werkervaring

Uiteraard ben ik in bezit van een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Tevens ben ik geregistreerd  directeur bij SRPO: ge(her)registreerd t/m 21 april 2021.

800_800_3_9933_0_RDO_vignet_kleur.jpg