‘Leren van en met elkaar’ in belang van kind, professional en organisatie.

We horen het steeds vaker om ons heen; “we gaan in onze organisatie naar een cultuur van leren van en met elkaar”.  In scholen, integrale kindcentra, kinderopvangorganisaties en voorschoolse instellingen zoals de peuterspeelzaal, komen we deze wijze van professionaliseren en innoveren steeds vaker tegen. Een cultuur welke ooit gestart is in het bedrijfsleven, overgewaaid naar o.a. het bankwezen en gemeenten. Waarom is het populair en beter nog waarom zou het werken voor kinderopvang en peuterspeelzaalprofessionals? 

Lees hier het hele artikel: Covalente, nov. 2017

‘Leren van en met elkaar’ in belang van kind, professional en organisatie.

gekleurde-handen.jpg