Taskforce: ‘Tijd om door te pakken in de samenwerking kinderopvang en onderwijs’.

De samenwerking tussen de verschillende ‘voorzieningen’ voor leerlingen zoals onderwijs en kinderopvang, kan en moet anders. Van netwerkorganisatie tot interdisciplinaire samenwerking, er is geen blauwdruk. Immers de sociale context en huisvestingsmogelijkheden zijn voor iedere organisatie uniek.

Het rapport van de Taskforce bestaat uit 13 adviezen. De eerste vijf adviezen gaan over aspecten t.a.v. de inhoudelijke samenwerking. De adviezen zes t/m elf zijn randvoorwaardelijk  hiervoor. De laatste twee adviezen gaan verder dan samenwerking.

Deze week, maandag 27 maart, bood ik samen met de andere Taskforceleden dit adviesrapport ‘Tijd om door te pakken aan’, aan demissionair minister L. Asscher en staatsecretaris S. Dekker.

De adviezen hebben een maatschappelijke meerwaarde, een meerwaarde voor kinderen , hun ouders en ook voor alle professionals zelf. Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn het meest gediend met een intensievere samenwerking. Op deze manier wordt de maatschappelijke tweedeling te lijf gegaan en de sociale cohesie versterkt. We roepen niet alleen het kabinet op om in actie komen; gemeenten kunnen ook de samenwerking faciliteren en regie pakken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. Daarnaast is het onderwijs, de peuterspeelzalen en de kinderopvang zelf ook aan zet om een visie te formuleren, het daadwerkelijke gesprek met elkaar aan te gaan om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen in wijk en buurt.

Een ontwikkel- en leercentrum behoort ook tot toekomstige mogelijkheden volgens ons advies. Deze dient laagdrempelig te zijn, inclusief jeugdhulp en sociaal werk. De individuele behoefte van ieder kind staat centraal zodat er één ononderbroken ontwikkellijn ontstaat vanuit één doorlopend pedagogisch curriculum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

Een ander advies is dat alle kinderen van twee tot en met twaalf jaar een publiek gefinancierd toegangsrecht krijgen voor een bepaald aantal uren opvang per week. Spelend leren blijft voor de jongsten het uitgangspunt.

Ons rapport bevat ook concrete aanbevelingen om de barrières op gebieden van de cao’s (een aanhangsel in beide cao’s opnemen), btw en huisvesting, maar ook toezicht en medezeggenschap, aan te pakken. Deze adviezen kunnen tijdens de komende kabinetsperiode gerealiseerd worden.

Dus wat ons betreft: ‘Tijd om door te pakken.’

Lees hier het hele Rapport Taskforce ‘Tijd om door te pakken’.

Bron 27 mrt. 2017: Angèle van der Star, Lid Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang 2016-2017

Adviezen van de Taskforce 2017

Adviezen van de Taskforce 2017