‘De ondernemende schoolleider’

Gastcollege ‘De ondernemende schoolleider’

De ontwikkeling op het gebied van onderwijsinhoud gaat momenteel in een razendsnel tempo. Niet alleen sluit u deze onderwijskundig inhoudelijke ontwikkeling van uw school aan bij de visie van uw school maar past u deze ontwikkeling ook aan op de trends, de onderwijsbehoefte van de individuele leerling, de leerling-populatie en de omgeving van de school. Als schoolleider is het dan ook cruciaal dat u een ondernemende houding heeft. Maar wat is nu een ondernemende schoolleider? Wat vraagt dit van uw denken en handelen? In dit gastcollege neem ik u mee vanuit trends en inzichten en mijn eigen ervaring in ondernemend schoolleiderschap.

 
CRKBO_Docent.jpg