‘Ik houd me meer bezig met de professionaliteit van mijn team dan met die van mijzelf’

Angèle van der Star van Openbaar primair Onderwijs Marenland: “Oneens. Je professionalisering als schoolleider is onlosmakelijk verbonden met de professionalisering van je team. Vanuit de professionele dialoog zoek je samen naar de optimale verhouding tussen gestelde kaders en de professionele ruimte. Leraren moeten vervolgens niet alleen deze professionele ruimte krijgen van jou als schoolleider, deze moeten ze vervolgens ook nemen.”

Bron: AVS