Interim management, consultancy & coaching

Interim directeur primair onderwijs

Ons onderwijs in Nederland is goed. Maar het kan altijd beter, door vanuit een ‘growth mindset’ samen na te denken over de kwaliteit van ons onderwijs. Ik wil alle leerlingen en leerkrachten optimale groei- en ontwikkelkansen bieden. Omdat ik werk vanuit mijn passie: dat is onderwijspassie.

Als interim directeur zet ik mijn expertise graag in voor uw bestuur. Waar kunt u mij zeker voor benaderen?
• het verhogen van de onderwijskwaliteit in uw scholen en/of op bestuurlijk niveau;
• het aansturen van scholen met een ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ inspectiestatus - onder verscherpt inspectie toezicht;
• het versterken van de professionele cultuur;
• coaching van de zittende directeur;
• het versterken van de onderwijsdidactiek en afleggen van lesbezoeken, ook met collega directeuren;
• LEAN werken en bordsessies opstarten en implementeren.

Ik heb specifieke ervaring in het aansturen en begeleiden van scholen onder verscherpt inspectietoezicht (zeer zwak - onvoldoende nieuwe toezichtskader), Dalton en montessorivisie en met twee en drie combinatiegroepen. Ook voor gerichte lesobservaties PO-VO, gastcolleges/workshops en ‘interdisciplinair samenwerken’ (STAR-model©) denk ik graag met u mee, vanuit mijn ervaring.

Wat kan ik voor u en uw school betekenen?  

Neem contact met mij op via info@onderwijspassie.nl of 06-23905098. Of lees eerst meer over mijn werkervaring en opleidingsachtergrond. Werkgebied van Groningen tot Nijmegen, van Almere tot Zaandam en Zwolle.

Auteur van ‘Over het schoolhek heen’. Een boek over interdisciplinair samenwerken in het onderwijs met de ketenpartners - kinderopvang - jeugdzorg - JGZ. De inhoud is gebaseerd op het STAR-model interdisciplinair samenwerken (2015) en de praatkaarten. Laatste zijn door mij ontwikkeld bij mijn Master Thesis (2016) in samenwerking met onderwijsadviesbureau Cedin. De interviews met experts uit het werkveld, zijn afgenomen in 2016 en in het voorjaar van 2017. Deze hebben verdere input gegeven voor de getroffen diepgang in dit boek. Het is met medewerking van José van Loo en Myriam Lieskamp, uitgegeven in maart 2019.

Recensie AVS https://www.avs.nl/artikelen/over-het-schoolhek-heen

Uitgeverij PICA, maart 2019. Bestellen kan via deze link.

Foto Angele vd Star mei 2019 kopie.jpg