Onderwijs 2032 en Curriculum.nu

Hoe houden we ruimte voor leraren en schoolleiders om zelf het nieuwe curriculum in te vullen? Hoe zorgen we ervoor dat dit duurzaam en ook werkbaar aansluit op onze visie, onze leerlingen en de eigen schoolomgeving?

Onder de naam Curriculum.nu gaan na de zomer van 2017 leraren, schoolleiders en scholen zich buigen over de vraag wat vaardigheden van leerlingen moeten zijn. Meedenken kan en moet dus ook echt, om zo meer samenhang te creëren tussen de verschillende leergebieden en in mijn beleving ook om het werkbaar te houden.

Het doel is om eind 2018 de resultaten te presenteren, geformuleerd door teams van leraren en schoolleiders, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Bekijk de infographic Curriculum.nu  

Angèle van der Star MEL MEd, 8 juli 2017

Bron: website curriculum.nu