Kwestie van omdenken? Wat heeft ons onderwijs nodig in de 21e eeuw?

Ons onderwijssyteem en de 21e eeuw.

Wat willen we eigenlijk wanneer onze kinderen de middelbare school verlaten? Logisch, dat zij uitgerust zijn voor wat de maatschappij van hen vraagt. Maar is dat wel zo? Sluiten we wel aan bij de onderwijsbehoeftes van àl onze kinderen die opgroeien in een maatschappij waarbij andere zaken centraal staan dan in de vorige eeuw? In deze multimedia maatschappij zijn de cognitieve behoeftes anders dan toen onze generatie naar school ging. We weten nu niet voor welk beroep we deze kinderen opleiden. Wellicht een beroep dat nog geeneens bestaat. Onze nieuwe eigentijdse kinderen zullen daarom niet alleen moeten beschikken over multi-tools, we leiden ze op voor een toekomst waarin ze waarschijnlijk als individu ook meerdere beroepen zullen gaan uitoefenen.

De 21e eeuw vraagt dan ook, van onze nieuwe generatie kinderen, andere kwaliteiten / competenties dan de 20e eeuw. Het gaat niet langer om kennisoverdracht maar meer en meer om het aanleren van die skills en competenties die bij deze nieuwe tijd horen. De feitelijke kennis kunnen zij nog sneller opzoeken in de tools dan onze hersenen ze naar boven kunnen halen. Wat ze wèl nodig hebben zijn in mijn optiek dan ook vaardigheden als innoverend / creatief denken, een reflecterend vermogen, sociaal vaardig, netwerken 3.0 en uiteraard multimedia skills om de feiten en de kennis snel op te kunnen zoeken.

Is ons onderwijssysteem daar wel toe uitgerust? Zouden we juist niet meer en meer aan moeten sluiten bij hetgeen onze kinderen ècht nodig hebben?
Het onderwijs kan een begin maken door als onderwijsprofessional een onderzoekende houding aan te nemen en rolmodel / inspirator / initiator te zijn voor kinderen en collega’s. Professionele leergemeenschappen, waarbij leerkrachten leren van elkaar, leerlingen leren van elkaar en van de onderwijsprofessional en last but not least… waar de onderwijsprofessional ook leert van de leerling.

Dit vraagt om een heus ‘omdenken’ van vele onderwijsbetrokkenen, als ook van politiek en inspectie.

Kwestie van omdenken?

Onderwijspassie, 9 mei 2013

 

Onderwijsspecialist Tony Wagner heeft een interessant boek geschreven; ‘Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World’.