Congres HRM & het onderwijs 29 november 2016 te Bussum

Een nieuw perspectief op (be)sturing en organisatie van het onderwijs.

Het onderwijs anno 2016 vraagt om een andere manier van werken. Scholen moeten in staat zijn om in te spelen op de arbeidsmarkt en veranderingen te realiseren, die nodig zijn voor handhaving en verbetering van onderwijskwaliteit. Passend onderwijs, opbrengstgericht werken, High Performance schools, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang gecombineerd met vergrijzing, bezuinigingen, een veranderende lesvraag en de door de overheid opgelegde ambities (Sectorakkoord en wet Modernisering Onderwijstijd) vergen de nodige flexibiliteit en veelzijdigheid van onderwijsinstellingen.

F2: In dialoog over het nut en de noodzaak van Interdisciplinair Samenwerken; laat kinderen maximaal tot bloei komen!
Voorinschrijving max. 25 personen – deze sessie duurt van 14.40 – 15.10 uur

Nog te vaak komen er geluiden naar boven die duiden op ruis in de communicatie door de professionele samenwerkingspartners: school – ketenpartners (PO, VO, MBO, HBO Universiteit) – voorschools (kinderopvang & peuterspeelzaal) – buitenschoolse opvang – jeugdzorg -samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden als culturele en sport instellingen, het bedrijfsleven maar ook wijkpolitie en wijkteams. Op de grensgebieden van samenwerking wordt dit benoemd als ‘onrust’, ‘elkaars taal niet spreken’ alsook het ontbreken van een doorgaande ontwikkelingslijn. Het evidence informed ‘STAR-model voor Interdisciplinair Samenwerken’ is een praktische tool om deze gezamenlijke dialoog aan te gaan op basis van het gedachtegoed van een professionele leergemeenschap.  Met elkaar in gesprek en verbinden om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden.

Download STAR-model praatkaarten

Bekijk hier de ‘Presentatie HRM & Onderwijs‘ van 29 nov. 2016.

Angèle van der Star, Directeur Obs de Feniks (Groningen). Zij heeft een organisatie diagnose model ontwikkeld: het STAR-model Interdisciplinair Samenwerken.

Aanmelden via Congres HRM en het onderwijs