Workshops

10+reeksen.jpg

‘De ondernemende schoolleider’

Wat is een ondernemende schoolleider? Wat vraagt dit van uw denken en handelen? In dit gastcollege neem ik u mee vanuit trends en inzichten in ondernemend schoolleiderschap.

rekenen.jpg

‘Interdisciplinair samenwerken’

Waarom zouden we samenwerken met ketenpartners en andere belanghebbenden rondom de leerling? Vragen die centraal staan tijdens deze workshop. Het STAR-model interdisciplinair samenwerken biedt handvatten voor een dialoog.

7handen.jpg

‘Visiegestuurd leidinggeven‘

Duurzame schoolontwikkeling is slechts mogelijk als de mensen in de school samen iets creëren dat ze moeite waard vinden, de collectieve ambitie. Visiegestuurd leidinggeven geeft richting, verbindt mensen en helpt bij het prioriteiten stellen.