Interim management, consultancy & coaching

Weer beschikbaar voor een interim opdracht schooldirecteur vanaf 5 jul. 2019.

Ons onderwijs in Nederland is goed. Maar het kan altijd beter, door vanuit een ‘growth mindset’ samen na te denken over de kwaliteit van ons onderwijs. Ik wil alle leerlingen en leerkrachten optimale groei- en ontwikkelkansen bieden. Omdat ik werk vanuit mijn passie: dat is onderwijspassie.

Als interim manager zet ik mijn expertise graag in voor uw bestuur. Waar kunt u mij zeker voor benaderen?
• het verhogen van de onderwijskwaliteit in uw scholen op bestuurlijk niveau;
• het aansturen van scholen met een ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ inspectiestatus - onder verscherpt inspectie toezicht;
• het versterken van de professionele cultuur;
• coaching van de zittende directeur;
• het versterken van de onderwijsdidactiek en afleggen van lesbezoeken, ook met collega directeuren;
• LEAN werken en bordsessies opstarten en implementeren.

Ik heb specifieke ervaring in het aansturen en begeleiden van scholen onder verscherpt inspectietoezicht (zeer zwak - onvoldoende nieuwe toezichtskader), Dalton en montessorivisie en met twee en drie combinatiegroepen. Ook voor gerichte lesobservaties PO-VO, gastcolleges/workshops en ‘interdisciplinair samenwerken’ (STAR-model©) denk ik graag met u mee, vanuit mijn ervaring.

Wat kan ik voor u en uw school betekenen?  

Neem contact met mij op via info@onderwijspassie.nl of 06-23905098. Of lees eerst meer over mijn werkervaring en opleidingsachtergrond. Werkgebied van Groningen tot Nijmegen, van Zaandam tot Zwolle.

Auteur van ‘Over het schoolhek heen’. Een boek over interdisciplinair samenwerken in het onderwijs met de ketenpartners - kinderopvang - jeugdzorg - JGZ. De inhoud is gebaseerd op het STAR-model interdisciplinair samenwerken (2015) en de praatkaarten ontwikkeld bij mijn Master Thesis (2016). De interviews met experts uit het werkveld afgenomen in 2016 en in het voorjaar van 2017 hebben geresulteerd in dit boek. Het boek is uitgegeven in maart 2019 met medewerking van José van Loo en Myriam Lieskamp, dank.

Uitgeverij PICA, maart 2019. Bestellen kan via deze link.

Foto Angele vd Star mei 2019 kopie.jpg