Praatkaarten Interdisciplinair Samenwerken STAR-model©

Samenwerken is van alle tijden en toch nog steeds niet zo vanzelfsprekend. Om alle leerlingen optimale ontwikkelkansen te bieden, is de ‘whole child approach’ een passende benadering. Organisatie overstijgend samenwerken, het is vooral een kwestie van doen. Het STAR-model Interdisciplinair Samenwerken biedt een handvat in de vorm van een praatkaart om de eerste (en vervolg) dialoog aan te gaan met je samenwerkingspartner.

Streeft jouw school, organisatie en/of peuterspeelzaal naar:
– doorgaande pedagogische-  en ontwikkelingslijnen peuterspeelzaal – kinderopvang en basisonderwijs
– doorgaande pedagogische-  en ontwikkelingslijnen basisonderwijs – voortgezet onderwijs
– doorgaande pedagogische- en ontwikkelingslijnen jeugdgezondheidszorg en onderwijs
De focus bij het STAR-model en de bijbehorende praatkaarten ligt juist op deze interdisciplinaire samenwerking. De ouders als waardevol en pedagogisch partner zijn in de praatkaarten buiten beschouwing gelaten.

Gedurende 2018 zijn deze verschillende praatkaarten voor Primair, Voortgezet Onderwijs, de Kinderopvang-peuterspeelzaal en de Jeugd(gezondheids)zorg, gratis te downloaden. In het voorjaar van 2019 komt het boek uit: ‘Over het schoolhek heen. Interdisciplinair samenwerken, optimale ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen.’

Alle vier de praatkaarten zullen via een code in het boek, als download beschikbaar worden gesteld. Dan is het tevens mogelijk om betreffende download digitaal in te vullen.

Praatkaart  jeugd(gezondheids)zorg en andere onderwijssamenwerkingspartners

Praatkaart  voortgezet onderwijs

Praatkaart peuterspeelzaal-kinderopvang

Praatkaart (speciaal)basisonderwijs

STAR-model Interdisciplinair Samenwerken