Onderwijs

Het onderwijs in Nederland is goed. Samen willen we de weg vinden en banen naar geweldig onderwijs! De uitdaging in mijn werk is om samen na te denken over hoe de kwaliteit van ons en jouw onderwijs (nog) beter zou kunnen om kinderen maximale groei- en ontwikkelkansen te bieden! Samen, iedere dag een kleine stapje beter.

‘Onderwijspassie’ luistert, observeert en stelt je de juiste vragen om samen tot nieuwe inzichten te komen. Vanuit een passie voor het onderwijs en de talenten van alle kinderen, door middel van een coachende vraagstelling, denkt Angèle van der Star met je mee in zaken als een ‘integrale visie op kwalitatief goed onderwijs’.

Voor onderwijsadvies, ontdekken van je professionele ruimte en zeggenschap, personal coaching, executive coaching, teamgesprekken over interdisciplinaire samenwerking (school-kinderopvang-peuterspeelzaal) op basis van het STAR-model © , interim directie-taken, themamiddagen, werkplezier en veel meer, kun je hier terecht!

Waar draait het om in onderwijs? Vanuit enthousiasme en passie werk je met plezier en ben je trots op je beroep. Op deze wijze kun je, op jouw beurt, weer inspirerend zijn voor anderen zoals je leerlingen en je collega’s. Zo ervaar je je werk als betekenisvol en voel je je gewaardeerd in hetgeen je doet. Respect, waardering, ruimte en zeggenschap is wat we allemaal in de basis nodig hebben om ons beroep met veel plezier uit te oefenen. Soms gaat dat wat lastiger, dan is het goed wanneer je kunt terugvallen op een steuntje in je rug om je intrinsieke motivatie weer te (her)vinden. Sta weer in je kracht. Door het stellen van de juiste vragen, genereer je zelf de voor jou en jouw school passende oplossing.

Nieuwsgierig geworden? Klik gerust eens door op de site zodat je een helder beeld kunt vormen m.b.t. hetgeen “Onderwijspassie” voor je/jullie zou kunnen betekenen. 


 

 

 

 

 

 

Angèle van der Star MEL MEd

Momenteel niet beschikbaar voor werkzaamheden.