Lerarencongres 2017: ‘Waarom Interdisciplinair Samenwerken op de werkvloer ertoe doet!

Dit jaar is Interdisciplinair Samenwerken ook onderwerp op ’t Lerarencongres.

Tijdens dit congres 6 en 7 oktober 2017 geven Evelien Pinxterhuis en ik een workshop over de samenwerking van onderwijsprofessionals met de ketenpartners en stakeholders. Vanuit de dialoog over Interdisciplinair Samenwerken in ’t onderwijs, bespreken we gezamenlijk wie de verschillende partners in de samenwerking zijn. Uiteraard komen vragen als ‘Wat zijn motieven om samen te werken?’ en ‘Wat zijn successen en knelpunten?’ aan bod, middels een interactieve werkvorm. Door de workshop af te ronden met ’t delen van tips en tops, gaan allen met meer ideeën (en wellicht ook de kritische vragen) naar huis. Op deze wijze zijn we gezamenlijk een stap verder op weg in onze samenwerking. Met als doel de optimale ontwikkelingskansen voor professionals èn leerlingen. 

Meer lezen ->  programma