Interessante links

Het Schoolwaardenkompas: Deze handige online tool biedt inzicht om met elkaar als professionals en ouders in dialoog te gaan over de waarden en visie die we hebben over ‘goed onderwijs’ en de onderwijskwaliteit -> Schoolwaardenkompas

De Wet Beroep Leraar Lees alles over de nieuwe Wet Beroep Leraar die van kracht is gegaan in augustus 2017 ->  Folder Wet Beroep Leraar 

Voorstel Herijking en Verantwoording herijkte bekwaamheidseisen leraar sinds aug. 2017. Meer lezen -> Verantwoording herijkte bekwaamheidseisen 

Lions Quest Het kerndoel van stichting Lions Quest is het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen, waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig wezen, die relaties met anderen kan aangaan en weet hoe hij deze kan onderhouden -> Lions Quest

Lions Young Ambassador Programma voor jongeren 15-18 jaar, die zich inzetten voor hun omgeving en in staat zijn om hun projecten in het openbaar aan een groter gezelschap en aan vertegenwoordigers van de media te presenteren en toe te lichten -> Lions Young Ambassador

Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs: Tijd om door te pakken! Rapport Taskforce

Download: CAO PO 2016-2017 (versie jun. ’17)

 

We are the sum of our memories..