Feedback GGGG’s

Feedback geven en ontvangen. Als professionals zijn we hierin blijvend lerend. Tijdens mijn werk als interim directeur, heb ik hier ook mee te maken. Het blijft een aandachtspunt, voor  de mensen in de school waar ik  mee mag samenwerken alsook voor mijzelf. Immers, als (interim) schooldirecteur hebben we hierin een voorbeeldrol.

Feedback geven en ontvangen, het gaat niet altijd vanzelf. Voor de één is het een drempel, ingegeven vanuit angst het fout te doen of vanuit de gedachte dat het niet zo belangrijk is, of …. Voor een ander is die drempel lager en komt het er soms (te) spontaan uit. Ook zijn er teams waar men al langer met elkaar samenwerkt. Vanuit ‘het elkaar goed kennen’ wordt soms aangenomen dat het oké is om feedback spontaan of direct uit te spreken, zonder het te concretiseren.

Feedback behoeft dus altijd aandacht. Een eenvoudige methode die ik regelmatig hanteer is feedback vanuit de 4 GGGG’s. Er bestaan veel varianten op deze GGGG’s en vanuit mijn ervaring zijn allen goed. Van belang is dat je bij iedere stap het contact houdt met de ontvanger. Volgt de ander jou nog en herkent hij/zij waar het over gaat? En geef de ontvanger ook letterlijk de ruimte (adempauze) om ook om verheldering te vragen. Als ontvanger van feedback kun je doorvragen als je de feedback niet kunt plaatsen. Schiet niet direct in de verdediging.

Tijdens mijn interim opdrachten, oefen ik stapsgewijs met teamleden hierin. Startend vanuit een veilige setting door voorbeelden, het geven van een compliment via de 4 GGGG’s, opdrachten vanuit een casus tot aan het geven van een èchte feedback. De afspraak hierbij is, ‘fouten maken mag’. Immers, we zijn en blijven allen lerend. Tot slot, bij de opdrachten in het oefenen van GGGG’s mag zeker ook gelachen worden!

Stap voor stap, samen, iedere dag groeiend als team ook in de feedback.