Werkervaring

Schoolleider
2018-   Interim directeur Montessori Dukenburg, te Nijmegen.
2016-2017 Schoolleider Obs de Feniks, Vensterschool Groningen stad.
2011-2016 Schoolleider samenwerkingsschool ’t Groenland, 
     fusieschool te Zuidwolde.
2010-2011 Schoolleider Obs De Wilster, dorpsschool te Middelstum.
2008-2010 Schoolleider CBS 'De Wegwijzer, dorpsschool te Kollumerpomp.
Expertcoach en coach van directie of team /
2018-heden Directeuren & managers 
2013-2014 Noorderkwartier Christelijk Primair Onderwijs, Groningen 
 CBS Wicher Zitsema 
 CBS de Vore
2013-2014 Scholengroep OPRON, Drenthe 
 Obs de Musselhorst
2013-2014 VGPONN, Groningen 
 GBS De Horizon
2012-2014 Zaan Primair, Zaandam  
 Obs de Gouw: Obs Wibaut en Obs Noorderven 
 Obs Kogerveld 
 Obs De Zoeker 
 Obs Over de brug Hannie Schaft
2012-2013 ROC Amsterdam, Amsterdam 
 VMBO Westburg College
Bestuur / advies 
2017-heden Bestuurslid LIONS Quest, secretaris
2017-heden Zonevoorzitter 2a Lions 110BN
2017-heden Lid Werkveldberoepencommissie NCOI Bachelor Pedagogiek
2016-heden Lid Adviesraad Bureau Kwaliteit Kinderopvang
2015-heden Bestuurslid Schoolleidersregister PO
2015-heden Districtscommissaris 110BN Lions Young Ambassador
2014-heden Adviesraad Stichting LeerKRACHT
2009-heden Kaderfuncties Algemene Onderwijsbond
2017 Selectiecommissie Curriculum.nu ontwikkelteam Engels moderne talen
2016-2017 Lid van de ‘Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang’
2014-2017 Lid Adviesraad Vervangingsfonds & Participatiefonds
2011-2014 Functiemix ambassadeur Min OCW
Projectleider 
2016-2017 Projectleider Wetenschappelijke onderzoeksagenda 
     voor 25 scholen (openbaar onderwijs Groningen PO en VO).
2015-2016 Projectleider in het verder opzetten van een kwaliteits- 
     systematiek m.b.v LEAN-startup met een onderwijsadviesbureau.
2011-2011 Projectleider opstartfase van 2 scholen Kind centrum OPwierde.
Gastdocent of workshopleider
2017 Windesheim gastcolleges voor de beroepsgroep opleiding Schoolleiders
2017 Congres Windesheim schoolleiders
2017 Brede school congres 2017
2017 Lerarencongres
2016 Congres HRM&Onderwijs
2016 Congres Jeugd in Onderzoek
2016 Wetenschapscongres Kinderopvang
2015 AVS congres Stichting leerKRACHT
2014 Congres Startende leraren AOb Noord